Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên
  Gốc > Bài viết > Chia sẻ kinh nghiệm >

  LIÊN KẾT VỚI BLOG TRẦN TỨ LIÊM

  http://soxaydung.hatinh.gov.vn/portal/Lists/BinhLuan/DispForm.aspx?ID=129&ContentTypeId=0x01009354489E64246947B281DA18E4DBF1DA
  http://quansu.hungyen.gov.vn/portal/Lists/BinhLuan/DispForm.aspx?ID=113&ContentTypeId=0x01009354489E64246947B281DA18E4DBF1DA
  http://dpidongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=168&ContentTypeId=0x0100BAD61E46A0C460479F1822E1D427A000
  https://www.tandan.com.vn/portal/Lists/BinhLuan/DispForm.aspx?ID=11&ContentTypeId=0x010024A4AD3335C51F4EA8376AFEEA3002F1
  http://dbndhanoi.gov.vn/portal/Lists/BinhLuan/DispForm.aspx?ID=91&ContentTypeId=0x01009354489E64246947B281DA18E4DBF1DA
  http://thongtinkhcndaklak.vn/portal/Lists/BinhLuan/AllItems.aspx?View={38FBD1A7-A5F1-4700-B355-230AC8BCA643}&FilterField1=Email&FilterValue1=bibon%2Exyz%40gmail%2Ecom
  http://lamdongdost.gov.vn/home/hoi-dap/type/detail/id/221
  https://tcvn.gov.vn/question/xem-boi-tu-vi-nam-2020/
  https://bqlvsip.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=67&Source=/Pages/Tim-kiem-hoi-dap.aspx
  http://www.des.gov.bn/lists/complaints/complaints.aspx#InplviewHashe2ba595b-2c22-4248-8ac0-fa556c755299=FilterField1%3DName-FilterValue1%3Dhttps%253A%252F%252Ftrantuliem%252Eblogspot%252Ecom%252F
  https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn/index.php/forum/thread/93831/xem-t%E1%BB%AD-vi-vui-n%C4%83m-2020-blog-ttl/
  http://lamdongdost.gov.vn/home/hoi-dap/type/detail/id/223
  https://www.albaha.gov.sa/ar-sa/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86/Lists/Survey1/DispForm.aspx?ID=3953
  http://www.durban.gov.za/Lists/Feedback/AllItems.aspx?View={1D837B38-367D-4F2E-88DB-AB511A589532}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=https%3A%2F%2Ftrantuliem%2Eblogspot%2Ecom%2F2014%2F03%2Ftu%2Dvi%2Ehtml
  http://co60q.esa.int/Lists/ESTEC%20Co60%20Customer%20Satisfaction/DispForm.aspx?ID=1031
  http://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=59419&ContentTypeId=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952
  http://xuanloc-dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=164&ContentTypeId=0x0100BAD61E46A0C460479F1822E1D427A000
  http://thanhhoa.dcs.vn/tinhuy/Lists/BinhLuan/DispForm.aspx?ID=17&ContentTypeId=0x01009354489E64246947B281DA18E4DBF1DA
  http://nhontrach.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=228&ContentTypeId=0x0100BAD61E46A0C460479F1822E1D427A000
  http://sgtvt.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=492&ContentTypeId=0x01009991C41B2CDA6045A372E7F044DECA99
  http://caicachhanhchinh.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=105&ContentTypeId=0x0100BAD61E46A0C460479F1822E1D427A000
  http://banqlkcn.vinhphuc.gov.vn/noidung/danhbadoanhnghiep/Lists/DanhBaDN/AllItems.aspx?View={64301A47-65FB-47EA-AC1C-A53702C38BBB}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=https%3A%2F%2Ftrantuliem%2Eblogspot%2Ecom%2Fp%2Ftu%2Dvi%2Ehtml
  http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=64&ContentTypeId=0x0100BAD61E46A0C460479F1822E1D427A000
  https://hoanhbo.quangninh.gov.vn/lists/gop%20y/allitems.aspx#InplviewHash94f376bb-2b79-420a-a51e-72cf1128a7a2=FilterField1%3DHoiDapEmail-FilterValue1%3Dbibon%252Exyz%2540gmail%252Ecom
  https://quangninh.gov.vn/Lists/CauHoiThaoLuan/AllItems.aspx#InplviewHash18d8c5c3-fa46-4f72-a38e-0fbe5298c9db=FilterField1%3DEmailNguoiHoi-FilterValue1%3DBIBON%252EXYZ%2540GMAIL%252ECOM
  https://quangninh.gov.vn/Lists/Hoi%20dap/DispForm.aspx?ID=14005&ContentTypeId=0x0100CE772D5E6B58AB4D93AAA28451E4B7C1
  https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=2173
  http://www.bncustoms.gov.vn/Lists/HoTroTrucTuyen/ThongTinTuVan.aspx?List=74a5f817%2D8ebb%2D4cd0%2Daa5a%2Dcfd8c02ac124&ID=20800&VersionNo=512&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ebncustoms%2Egov%2Evn%2FLists%2FHoTroTrucTuyen%2FDefault%2Easpx
  https://thanhxuan.hanoi.gov.vn/portal/en/Lists/BinhLuan/DispForm.aspx?ID=102&ContentTypeId=0x010024A4AD3335C51F4EA8376AFEEA3002F1
  http://portal.ca.gov.vn/Lists/VGCA_Contact/DispForm.aspx?ID=1679&ContentTypeId=0x0100D44B7B88A57B434B8010C37622963A8D0019F38E6EFFD5CF46B1E86B00F773E43C
  http://bandantoc.backan.gov.vn/lists/hi%20p/allitems.aspx#InplviewHash60c1da5b-1639-4a6f-8b27-bc11ce479740=FilterField1%3DDiaChi-FilterValue1%3Dhttps%253A%252F%252Fwww%252Ebibon%252Exyz%252F
  http://www.hanoicustoms.gov.vn/Lists/DngTraficTracking/DispForm.aspx?ID=45715
  http://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=91
  http://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/Attachments/91/TU%20VI%202020%20TRANTULIEM.pdf
  http://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/AllItems.aspx?View={0924F394-BEC2-49A4-AF15-99F5974E0814}&FilterField1=Email&FilterValue1=trantuliem%40yahoo%2Ecom%2Evn
  http://www.tynwald.org.im/links/contact/Lists/ContactUs/DispForm.aspx?ID=766
  http://tct.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=27
  http://sxd.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=709646&ContentTypeId=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952
  http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/sotttt/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=316
  http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/sotttt/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=317
  http://gisdata.scag.ca.gov/Lists/AccessRequests/DispForm.aspx?ID=5313&ContentTypeId=0x010042EF9C9BEE36CA42887B1B8868D817D4
  http://gisdata.scag.ca.gov/Lists/AccessRequests/DispForm.aspx?ID=5314&ContentTypeId=0x010042EF9C9BEE36CA42887B1B8868D817D4
  http://gisdata.scag.ca.gov/Lists/AccessRequests/DispForm.aspx?ID=5315&ContentTypeId=0x010042EF9C9BEE36CA42887B1B8868D817D4
  http://gisdata.scag.ca.gov/Lists/AccessRequests/DispForm.aspx?ID=5316&ContentTypeId=0x010042EF9C9BEE36CA42887B1B8868D817D4
  http://gisdata.scag.ca.gov/Lists/AccessRequests/DispForm.aspx?ID=5317&ContentTypeId=0x010042EF9C9BEE36CA42887B1B8868D817D4
  http://hotich.sotuphap.hanoi.gov.vn/chitietgopy.aspx?id=259929
  http://hotich.sotuphap.hanoi.gov.vn/chitietgopy.aspx?id=259930
  http://hotich.sotuphap.hanoi.gov.vn/chitietgopy.aspx?id=259931
  http://hotich.sotuphap.hanoi.gov.vn/chitietgopy.aspx?id=259932
  http://hotich.sotuphap.hanoi.gov.vn/chitietgopy.aspx?id=259933
  http://hotich.sotuphap.hanoi.gov.vn/chitietgopy.aspx?id=259934
  http://www.bacgiangdpi.gov.vn/node/20770
  http://www.bacgiangdpi.gov.vn/node/20771
  http://www.bacgiangdpi.gov.vn/node/20772
  http://www.bncustoms.gov.vn/Lists/HoTroTrucTuyen/ThongTinTuVan.aspx?List=74a5f817-8ebb-4cd0-aa5a-cfd8c02ac124&ID=20778
  http://www.bncustoms.gov.vn/Lists/HoTroTrucTuyen/ThongTinTuVan.aspx?List=74a5f817-8ebb-4cd0-aa5a-cfd8c02ac124&ID=20779
  http://www.bncustoms.gov.vn/Lists/HoTroTrucTuyen/ThongTinTuVan.aspx?List=74a5f817-8ebb-4cd0-aa5a-cfd8c02ac124&ID=20780
  https://www.customs.gov.vn/Lists/InterviewThreads/DispForm.aspx?ID=1246&ContentTypeId=0x010069A6CDE283450D4BA9B91A11E722C81F
  https://www.customs.gov.vn/Lists/InterviewThreads/DispForm.aspx?ID=1247&ContentTypeId=0x010069A6CDE283450D4BA9B91A11E722C81F
  https://www.customs.gov.vn/Lists/InterviewThreads/DispForm.aspx?ID=1248&ContentTypeId=0x010069A6CDE283450D4BA9B91A11E722C81F
  https://www.customs.gov.vn/Lists/InterviewThreads/DispForm.aspx?ID=1249&ContentTypeId=0x010069A6CDE283450D4BA9B91A11E722C81F
  http://doithoaidoanhnghiep.vinhphuc.gov.vn/en/ct/cms/thongtinphanhoi/Lists/ThongTinPhanHoi/DispForm.aspx?ID=226&ContentTypeId=0x01000DBB3CA6892B214CB02EDA37E3E3E468
  http://doithoaidoanhnghiep.vinhphuc.gov.vn/en/ct/cms/thongtinphanhoi/Lists/ThongTinPhanHoi/DispForm.aspx?ID=227&ContentTypeId=0x01000DBB3CA6892B214CB02EDA37E3E3E468
  http://doithoaidoanhnghiep.vinhphuc.gov.vn/en/ct/cms/thongtinphanhoi/Lists/ThongTinPhanHoi/DispForm.aspx?ID=228&ContentTypeId=0x01000DBB3CA6892B214CB02EDA37E3E3E468
  http://doithoaidoanhnghiep.vinhphuc.gov.vn/en/ct/cms/thongtinphanhoi/Lists/ThongTinPhanHoi/DispForm.aspx?ID=229&ContentTypeId=0x01000DBB3CA6892B214CB02EDA37E3E3E468
  http://doithoaidoanhnghiep.vinhphuc.gov.vn/en/ct/cms/thongtinphanhoi/Lists/ThongTinPhanHoi/DispForm.aspx?ID=230&ContentTypeId=0x01000DBB3CA6892B214CB02EDA37E3E3E468
  https://www.academia.edu/41349615/CHUYEN_NHA_TRON_GOI_THAI_PHONG
  http://ctp.rajasthan.gov.in/Lists/HitCounter/DispForm.aspx?ID=423&ContentTypeId=0x010067F56C9C8FDB214B994AB48D61A9854B
  http://ctp.rajasthan.gov.in/Lists/HitCounter/DispForm.aspx?ID=424&ContentTypeId=0x010067F56C9C8FDB214B994AB48D61A9854B
  http://ctp.rajasthan.gov.in/Lists/HitCounter/DispForm.aspx?ID=425&ContentTypeId=0x010067F56C9C8FDB214B994AB48D61A9854B
  http://gdsr.mof.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=582
  http://gdsr.mof.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=583
  http://gdsr.mof.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=585
  http://gdsr.mof.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=586
  https://bqlvsip.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=71&Source=/Pages/Tim-kiem-hoi-dap.aspx
  https://medium.com/@liemtuandat/c%C3%B4ng-ty-n%C3%A0o-chuy%E1%BB%83n-nh%C3%A0-t%E1%BB%91t-b%C3%ACnh-du-43c05e0d7f5
  http://gdsr.mof.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=593
  http://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=105
  http://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=104

  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Tứ Liêm @ 10:19 20/12/2019
  Số lượt xem: 116
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến